Cenníky a obchodné podmienky

Projekt Radio Services umožňuje nákup štyroch unikátnych rozhlasových staníc. Týždenne zasiahne viac ako 2.063.000 poslucháčov!
(zdroj: MML-TGI rozšírené dáta 2.kvartál – 3.kvartál 2020).

Nákupom získate presné zameranie na cieľovú skupinu a efektívny nákup reklamného času bez rizika, že za jedného respondenta zaplatíte viackrát.

Pre stiahnutie cenníka kliknite na ponuku:

Reklama v rádiu je flexibilná
… reklamu na produkt je možné od vytvorenia kreatívy až po nasadenie zrealizovať do 24 hodín …

Reklama v rádiu je interaktívna
… rádiová reklama dokáže pre milión ľudí vytvoriť milión obrazov …

Rádiová reklama je hodnotená ako najdôveryhodnejšia
Reklama v rádiu má najvyššiu šancu, že ju poslucháči zaznamenajú
Slovenská verejnosť vníma rádio ako mediatyp s najmenším množstvom reklamy

*zdroj Median (29.5.2017 – 11.6.2017)

Najlepší priestor pre vašu reklamu
Pracujeme s potenciálom produktu
Zvýranzníme vašu značku
Pomáhame vám rásť
Radi sa s vami podelíme o naše nápady, skúsenosti a nadšenie