Klienti sú pre nás inšpiráciou a pomáhajú nám písať náš úspešný príbeh.

SME KREATÍVNI. SME ZANIETENÍ. SME ODHODLANÍ.
Sme partnerom pre rozvoj vášho biznisu!
Naši spokojní klienti zaznamenali vo svojom biznise viditeľný posun vpred. Presvedčte sa na vlastné uši a oči!

Reklamný oznam

Má informatívny obsah, ktorý náš profesionálny kreatívny tím s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti reklamy a marketingu spracováva do reklamného oznamu a jeho cieľom je predovšetkým výstižne informovať poslucháčov. Reklamný oznam je načítaný jedným hlasom s podmazom hudby daného rádia. Klient schvaľuje návrh reklamného oznamu pred spustením. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.

Reklamný spot

Vytvára v našej dielni profesionálny kreatívny tím s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti reklamy a marketingu. Reklamné spoty realizujeme v spolupráci s dabingovými hercami. Radio Services disponuje s bohatou databázou a klient má možnosť si z nej vybrať, samozrejmosťou je aj výber hudby a ruchových efektov. Klient schvaľuje nielen návrh scenára, ale aj finálny reklamný spot pred spustením. Formou reklamného spotu má klient možnosť pútavou formou zaujať cieľovú skupinu poslucháčov. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.

Sponzorský odkaz

Klienta sa nahráva v tichu jedným hlasom, bez hudobného podmazu. Cieľom sponzorského odkazu je propagovanie názvu, alebo obchodného mena klienta prípadne tovaru, služby. Dĺžka sponzorského odkazu je desať sekúnd a umiestňuje sa na začiatok a na záver jednotlivých súťaží, rubrík a relácií, resp. po programových upútavkach. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.

Špeciálne projekty – súťaže

Sú pripravované na mieru podľa potrieb klienta. Projektový tím na základe špecifikácie klienta pripravuje kreatívne a efektívne formy komunikácie klienta so zameraním na dosiahnutie cieľa. Klient je komunikovaný viacerými komunikačnými kanálmi a tým má realizácia projektu výrazný vplyv na vnímanie poslucháčov. Pri realizácií špeciálneho projektu sa do procesu tvorby zapája náš celý tím. Celý proces realizácie profesionálne zastrešuje náš obchodný tím.